Διευκρίνηση επί ανακοίνωσης ορίων φοίτησης.

Διευκρινίζουμε σε σχέση με την ανακοίνωση για τα όρια φοίτησης, ότι τόσο ο σχετικός Νόμος, όσο και η ρυθμιστική απόφαση της Συγκλήτου, δεν αποτελούν αποφάσεις της Προέδρου, είτε οποιουδήποτε οργάνου του Τμήματος. Η ανακοίνωση έχει αποκλειστικό στόχο την ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος για το ισχύον καθεστώς, έτσι ώστε να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους.

Εκ μέρους του συντονιστή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας.