ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Οι φοιτητές/ τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση ορκωμοσίας εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί σε προηγούμενη ανακοίνωση (έως και 8/2/2024), αναγράφοντας τις τελευταίες τους υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πότε θα εξεταστούν σε αυτές.