ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει τη συνέχιση του θεσμού «Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών», κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, ο θεματικός κύκλος του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει τίτλο «Η κρίση της δημοκρατίας».

Η πρώτη συνάντηση έχει τίτλο: «Ελεύθερος ανταγωνισμός: περιφρούρηση / ρύθμιση και  δημοκρατία». Θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00. Εισηγητής θα είναι ο Δημήτρης Σερεμέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εφαρμοσμένης Οικονομικής,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σχολιαστής ο Στέφανος Δημητρίου, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ελεύθερος ανταγωνισμός και δημοκρατία