Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στην εκπαίδευση που προσφέρει το Τμήμα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Επίσης, θα ενημερωθείτε για την ιστορία του, τα μέλη που το στελεχώνουν καθώς και για βασικά ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει μακρά παράδοση στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει πλέον συμπληρώσει 30 χρόνια επιτυχούς πορείας με περισσότερους από 1500 αποφοίτους σε προπτυχιακό επίπεδο και περισσότερους από 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες Ψυχολογίας. 

Προσφέροντας σύγχρονες γνώσεις, ακολουθώντας μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση και υιοθετώντας ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, το Τμήμα μας καλλιεργεί την ανάπτυξη επιστημονικού τρόπου προσέγγισης ζητημάτων αιχμής στην επιστήμη της Ψυχολογίας. 

Ο στόχος είναι ένας: η προετοιμασία της επόμενης γενιάς άριστων ψυχολόγων που θα προάγουν την επιστήμη και θα συνεχίσουν την παράδοση του Τμήματος.

Καλή περιήγηση στον ιστότοπό μας