Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία.

H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός…