Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου

Σεμινάριο του ΣΚΦ “Από το Zoom στα αμφιθέατρα.. πρακτικός οδηγός διαχείρισης αλλαγών” Αφίσα Δήλωση Ομάδες του ΣΚΦ Αφίσα Δήλωση