Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης για πρωτοετείς 2020-2021

Με αξιόλογες συλλογές έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών και άλλων αρχείων υποστηρίζει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή σας στις…

Υποδοχή/ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών Τμήματος Ψυχολογίας ΠΚ Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε προσεκτικά την ανακοίνωση και τις οδηγίες εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες που πρόκειται να προσέλθουν σε διά ζώσης ενημερώσεις, παρακαλούνται…