ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ Ψ4209

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος για το Εργαστήριο Ψ4209 «Εισαγωγή στις Διαχρονικές Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων» Παρακαλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται για το Εργαστήριο…

Ανακοίνωση για εργαστήριο (Ψ4504) «Κοινωνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του συναισθήματος»

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το Εργαστήριο (Ψ4504) «Κοινωνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του συναισθήματος». Η διαδικασία επιλογής είναι…