Ανοιχτή Δράση: “Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες (Ψ.Π.Β.)”.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημιούπολης Γάλλου στο Ρέθυμνο, προγραμματίζει για τον μήνα Απρίλιο μια Ανοιχτή Δράση με θέμα:

“Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες (Ψ.Π.Β.)”.

Οι Ψ.Π.B.  περιλαμβάνουν την εξοικείωση με δεξιότητες έγκαιρης παρέμβασης, στις οποίες μπορούν να εκπαιδευτούν άτομα από το ευρύ κοινό (φοιτητές/τριες, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΔΕΠ κλπ).

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση (μέσω βιωματικών ασκήσεων role play)  και η ενημέρωση, στο πώς κάποιος/α  να είναι σε θέση να:

α)  παρατηρεί και να εντοπίζει σημάδια στους/στις  φοιτητές/τριες, που συνδέονται με πιθανές ψυχολογικές δυσκολίες,

β) προσεγγίζει κατάλληλα τους/τις  φοιτητές/τριες και να τους διασυνδέει με το ΣΚΦ, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Μετά τις βιωματικές ασκήσεις θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση.

Η δράση απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/τριες, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) και θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο έξω από το Αμφιθέατρο Δ3 την Τετάρτη 17/4/2024 και ώρα 12:00.