ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ψ4615

Εργαστήριο Ψ- 4615 –  Κοινωνία, Κοινότητα και Ψυχική Υγεία: Διερεύνηση και Μάθηση Μέσα από την Κοινοτική Προσφορά (Διδάσκοντες: Μ. Τζανάκης & Σ. Τριλίβα)

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα προσφερθεί εργαστήριο Ψ-4615. Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να κατανοήσουν σε βάθος τις θεωρητικές βάσεις, τις πολιτισμικές και θεσμικές παραμέτρους, καθώς και τις ερευνητικές μεθόδους της κοινοτικής ψυχολογίας. Οι φοιτητές/τριες θα διερευνήσουν ιδιαίτερα το πως η κοινωνία, η κοινότητα και η ψυχική υγεία συνδέονται στη διαμόρφωση πολιτικών και αντιλήψεων των πολιτών, στη λήψη αποφάσεων και στη διακυβέρνηση. Έμφαση θα δοθεί στους θεσμούς που αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση και στην υποστήριξη ανθρώπων στις περιόδους της ζωής τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (δηλ. κέντρα ψυχικής υγείας, στεγαστικές δομές ψυχιατρικής φροντίδας, δομές φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά.).

Το εργαστήριο εστιάζει στις κρατικές και κοινωνικές ελλείψεις και ανισότητες που φωτίζονται από την πανδημία και από τις επαναλαμβανόμενες κοινωνικό-πολιτικές κρίσεις. Θα ασχοληθούμε επίσης με τον συστημικό ρατσισμό και τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που επηρεάζουν τους πολίτες και τον βίο τους. Μέσα από την «Κοινωνική Προσφορά»  οι φοιτητές/τριες θα διερευνήσουν τον αντίκτυπο των προαναφερθέντων γεγονότων στην ψυχική υγεία των μελών της κοινότητας και θα στοχαστούν για τις μορφές δέσμευσης προς τη βελτίωση της κατάστασης μέσω της έρευνας και της κοινωνικής παρέμβασης. Το εργαστήριο βασίζεται στην αξιοποίηση της προσέγγισης «Μάθηση μέσω της Κοινωνικής/ Κοινοτικής Προσφοράς» (Service Learning/ Civic Engagement).

Το εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει 12 φοιτητές/τριες.

Προϋποθέσεις αποδοχής

  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (να έχετε περάσει ή να παρακολουθείτε το μάθημα)
  • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
  • Να έχετε χρόνο στο πρόγραμμα σας και να δεσμευτείτε να συμμετάσχετε μια ήμερα την εβδομάδα σε μια κοινοτική δομή.

Παρακαλούμε όσους/ες ενδιαφέρονται, να μας στείλουν με email την καρτέλα τους από το sudents web (ως pdf file) μέχρι 6.02.2023. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους/ες φοιτητές/τριες σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις (12), θα γίνει επιλογή/κατάταξη μετά από συνέντευξή.

triliva@uoc.gr

tzanakism@uoc.gr

Σας ευχαριστούμε,

Μανόλης Τζανάκης και Σοφία Τριλίβα