Εμβολιαστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του covid 19, θα λειτουργήσει σύντομα Εμβολιαστικό Κέντρο στον χώρο του Ιατρείου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου (κάτω από την λέσχη σίτισης). Αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί ή θέλει να κάνει την τρίτη δόση μπορεί να κλείσει ραντεβού δίνοντας τα στοιχεία του ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email στην παρακάτω διεύθυνση: https://forms.gle/3w37DFvvAw4mZNG38

Θα σας αποσταλεί σύντομα email για ημέρα και ώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στην πιο πάνω διαδικτυακή φόρμα συνιστά και συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών,
τα οποία απαιτούνται μόνο για την ενημέρωση του Εμβολιαστικού Κέντρου για τον αριθμό των συμμετεχόντων και τυχόν επικοινωνία μαζί σας. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας τους είναι τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση (α) και 9 παρ. 2 περ. (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ). Για την ανάκληση της συναίνεσή σας, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dioikitikismerimnas@admin.uoc.gr και σχετικό αίτημα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής σας είναι σύννομη. Τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ή διαβιβάσεις δεν υπάρχουν. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας. Ακολούθως θα διαγραφούν. Μέχρι τη διαγραφή τους, μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (πρόσβασης, τροποποίησης, περιορισμού και διαγραφής, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας). Έχετε δικαίωμα αναφοράς στην ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr). Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης: dpo@uoc.gr