Ανακοίνωση Πρυτανείας

Mε βάση την εκδοθείσα ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11-2020 με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Ηρακλείου βρίσκεται επιδημιολογικά σε επίπεδο επιτήρησης ή επίπεδο αυξημένου κινδύνου θα ισχύουν τα εξής:

 Η εκπαιδευτική λειτουργία θα συνεχιστεί ηλεκτρονικά από απόσταση.

 Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, πλην των εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του τελευταίου έτους του προγράμματος σπουδών του α΄κύκλου και για φοιτητές που βρίσκονται ή έχουν ξεπεράσει το τελευταίο έτος σπουδών. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργαστηρίων θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται.

 Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.

 Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 Απαγόρευση ημερίδων συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης θα γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύουν για τους φορείς υποδοχής όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 69863/2020.