ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΚ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

2022-23_SMP μέσω Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης