ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ Ψ4209

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος για το Εργαστήριο Ψ4209 «Εισαγωγή στις Διαχρονικές Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων»

Παρακαλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται για το Εργαστήριο Ψ4209 «Εισαγωγή στις Διαχρονικές Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων» να δηλώσουν, μέχρι τη Δευτέρα 13/2/2023, τα στοιχεία τους (Αριθμός Μητρώου, έτος, αριθμός περασμένων μαθημάτων, μέσος όρος βαθμολογίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση του εργαστηρίου αυτού αποτελεί προϋπόθεση η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Μεθοδολογία Ι, Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι, Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ.

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος, τα κριτήρια επιλογής σε σεμινάρια και εργαστήρια έχουν αλλάξει. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

 

Ο διδάσκων

Στέφανος Μαστροθεόδωρος