ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος  που πραγματοποιήθηκε στις 26-2-2024, αποφάσισε “να συνεχιστεί η κατάληψη μια ακόμη εβδομάδα”.

Ρέθυμνο, 27-2-2024