ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022-2023, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος από 19/09/2023 έως και 29/09/2023

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr, μέσω του ακαδημαϊκού email των ενδιαφερόμενων, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ».

 

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο:

 

Διευκρινίσεις:

  • Να συμπληρωθούν στην αίτηση οπωσδήποτε όλα τα ζητούμενα στοιχεία, καθώς και το μάθημα που ήταν η τελευταία υποχρέωση του φοιτητή. Αν η τελευταία εξεταζόμενη υποχρέωση είναι η πτυχιακή εργασία, την ημερομηνία θα καταγράψει η Γραμματεία.
  • Προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022-2023, καθώς και για τις πτυχιακές εργασίες είναι η 30η/09/2023. Ο χρόνος κατάθεσης της εργασίας στον επόπτη, προκειμένου ο τελευταίος να καταθέσει εμπρόθεσμα τη βαθμολογία, προκύπτει από συνεννόηση μεταξύ επόπτη και φοιτητή.
  • Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΔΕΝ καταθέτουν αντίγραφα πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Εάν υπάρξει αλλαγή στον τίτλο της πτυχιακής εργασίας, η Γραμματεία πρέπει να ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο psychology_registry@uoc.gr από το Ακαδημαϊκό e-mail του φοιτητή, το αργότερο έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου του Σεπτεμβρίου 2022-2023, θα μπορούν να λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών, εάν το επιθυμούν.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος