Πρόγραμμα εξετάσεων Χ.Ε. 2020-2021

Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων εδώ.

Η αποδοχή όρων για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις γίνεται μέσω της πλατφόρμας δήλωσης εξέτασης από 23/12/20 έως 4/1/21.

Για προβλήματα/ερωτήσεις αναφορικά με την παραπάνω πλατφόρμα μπορείτε να κάνετε αποστολή ερωτήματος εδώ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.