Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

Χρυσούλα Ζουραράκη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.005 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77534
Αντώνιος Πούλιος
Συμβασιούχος Διδάσκων
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Γραφείο: Α1.005 (Ισόγειο, κτήριο Α1)
  • 28310 – 77534