ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ’

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Ψ-4211)

Το εν λόγω εργαστήριο αποτελεί συνέχεια του μαθήματος επιλογής «Ποιοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες» (Ψ-2204). Αποσκοπεί στην εμβάθυνση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εμπειρικής έρευνας με ποιοτικό προσανατολισμό. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2003-4 το εργαστήριο θα λειτουργήσει ως ενιαία οιονεί ερευνητική ομάδα, με απώτερο στόχο την εμπειρική διερεύνηση των κρίσιμων διαστάσεων του στίγματος της ψυχικής ασθένειας στην τοπική κοινωνία. Χρησιμοποιώντας κλασικές ερευνητικές τεχνικές (όπως η ημιδομημένη συνέντευξη, η ομάδα εστίασης και η συλλογή γραπτών τεκμηρίων), οι φοιτητές/τριες σε συνεργασία με φορείς της πόλης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ψυχικής υγείας, καταγράψουν τις επιμέρους όψεις των διαδικασιών στιγματισμού και περιθωριοποίησης, διερευνώντας εμπειρικά το υποκειμενικό βίωμα, τις συλλογικές αναπαραστάσεις καθώς και τις στιγματιστικές πρακτικές.

Ο διδάσκων

Τζανάκης Μανόλης