Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Ψ4310 “Εισαγωγή στις δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης (Ι) – Λήψη Ιστορικού”

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το εργαστηριακό μάθημα Ψ4310 “Εισαγωγή στις δεξιότητες Κλινικής Αξιολόγησης (Ι) – Λήψη Ιστορικού” απο τον Διδάσκοντα κ. Νικολόπουλο

4310_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ