Έλλη Σπυροπούλου

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ημερομηνία Εγγραφής 13/09/2023).
 • Διδακτορικό στην Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2016-2023, Ημερομηνία Επιτυχούς Υποστήριξης 14/2/2023).

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Διαχρονικά μοντέλα σχέσεων συναισθηματικών και διαπροσωπικών δυσκολιών σε μαθητές σχολικής ηλικίας

Επόπτης Διδακτορικής Έρευνας

Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» με κατεύθυνση στη Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2010-2012)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2005-2009)
 • Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1994-1998).

Επαγγελματική Κατάσταση

 • Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1999 έως σήμερα)
 • (1-9-2024 έως 31-8-2024) Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο πλαίσιο της απόσπασής μου ανέλαβα καθήκοντα εποπτείας της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του τμήματος. Πραγματοποίησα επίσης φροντιστηριακή άσκηση με τίτλο: «Άνοιγμα Δρόμων προς τη Μάθηση μέσω του Κριτικού Αναστοχασμού» σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες.

Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η διαχρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων, της προβληματικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των προβλημάτων ύπνου στην εφηβεία

Χρηματοδότηση

Η έρευνα δε λαμβάνει κάποιου  είδους χρηματοδότηση

Επόπτης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Μαστροθεόδωρος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

 • (Απρίλιος 2024 – Οκτώβριος 2024 ) Απασχόληση με χρηματοδότηση σε έρευνα του Ι.Ε.Π. με τίτλο «Διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με στόχο την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των φαινομένων ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».  
 • (2018-2020) Χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο: Σχολεία αποδοχής: Η εφαρμογή του “Friendship Project” στην Ελλάδα (Acceptance schools: Implementing the “Friendship Project” in Greece) ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ως μέλος ερευνητικής ομάδας)
 1. Spyropoulou, E., & Giovazolias, T. (2024). Cognitive Reappraisal Moderates the Longitudinal Relationship between Adolescents’ Peer Victimization and Self-Esteem. A Latent Interaction Model. Child Psychiatry & Human Development. https://doi.org/10.1007/s10578-024-01688-9
 2. Spyropoulou, E., & Giovazolias, T. (2022). Exploring the longitudinal relationship between anger rumination and peer victimization when controlling for sadness rumination. Current Psychology, 42, 28263-28275. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03906-1
 3. Spyropoulou, E., & Giovazolias, T. (2022). Anger Rumination in Early Adolescence: Risk Factor or Outcome of Depressive Symptoms? A Prospective Study. Journal of Youth and Adolescence, 51, 1708-1719. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01624-2
 4. Helidoni, M., Okalidou, A., Economou, A., Spyropoulou, E., & Petinou, K. (2022). Psychometric Properties of the Cyprus Lexical List in the Greek Language for Infants and Preschool Children and Preliminary Results. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.846249
 5. Spyropoulou, E., Giovazolias, T. (2022). The Scarring Effects of Depression Symptoms on Sadness Rumination and Peer Victimization in Greek Early Adolescents: Evidence for an Integrated Symptoms-Driven Model. The Journal of Early Adolescence, 42(7), 845-884. https://doi.org/10.1177/02724316221078827
 6. Spyropoulou, E., & Giovazolias, T. (2023). Investigating the Multidimensionality and Psychometric Properties of the Children’s Anger Rumination Scale (CARS): A Bifactor Exploratory Structural Equation Modeling Framework. Assessment, 30(3), 553-550. https://doi.org/10.1177/10731911211043569
 7. Spyropoulou, E., Sourlantzi, A., Karakosta, A., Kotsampasoglou, M., & Giovazolias, T. (2022). Longitudinal evaluation of friendship project: A multicultural-antiracist program for elementary school children. Current Psychology, 41, 3111-3123. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00842-w