Προσκλήσεις Συμμετοχής στο INGENIUM Winter Junior School for Entrepreneurship (Cork Ιρλανδία) και στο INGENIUM Winter Senior School “The Carob Challenge: A Paradigm of Sustainable Development and Innovation” (Ρέθυμνο)

  • Πρόσκληση Συμμετοχής στο INGENIUM Winter Junior School for Entrepreneurship, Cork Ιρλανδία, 12-16 Φεβρουαρίου 2024 και
  • Πρόσκληση Συμμετοχής στο INGENIUM Winter Senior School “The Carob Challenge: A Paradigm of Sustainable Development and Innovation”, Ρέθυμνο, 5-9 Φεβρουαρίου 2024.

Αφορά προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και  υποψήφιους/ες διδάκτορες/όρισσες

Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε  με την κ. Αγάπη Βαθιανάκη στο agapi.vathianaki@ingenium-university.eu.

 

MTU_Call for Winter Junior School_February

UoC_Call for Winter Senior School_February