Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Ψ4618 “Συνεντεύξεις: Αρχές και Πρακτικές”.

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο την ανακοίνωση  για το Εργαστήριο Ψ4618 “Συνεντεύξεις: Αρχές και Πρακτικές” από τη Διδάσκουσα κυρία Τριλίβα.

Ανακοίνωση_ Εργαστήριο Ψ4618_ Συνεντεύξεις-Αρχές και πρακτικές