Γενικά για το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην ανάπτυξη των τομέων της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αθλητισμού με επίκεντρο τη νεολαία. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από κονδύλια της ΕΕ.

Οι δράσεις του προγράμματος για τα Πανεπιστήμια αφορούν κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού με στόχο τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, την ανάπτυξη «διεθνούς κουλτούρας» στα πανεπιστήμια και την ενίσχυση τυπικών και μη τυπικών μεθόδων μάθησης για φοιτητές και προσωπικό. Λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος και του συνόλου των δράσεων που καλύπτονται, μπορείτε να βρείτε στον αναλυτικό οδηγό Erasmus+ που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. 

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης σε κάποιο από τα, συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή Φορείς στους οποίους πραγματοποιείται εφαρμογή της Επιστήμης της Ψυχολογίας. Φιλοσοφία του προγράμματος Erasmus+ είναι η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη διαδικασία μετακίνησης, που διασφαλίζεται από την πλήρη αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας της φοιτήτριας (-τή) στο Τμήμα ή Φορέα του εξωτερικού με βάση τον Οδηγό Αντιστοίχισης μονάδων ECTS που το Τμήμα μας έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή από πολλών ετών.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει θεσπίσει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ οι οποίοι είναι πλήρως συμβατοί με τις αρχές του προγράμματος και αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν αποδοτικότερη κινητικότητα των μελών του Τμήματος σε Ιδρύματα και Φορείς του εξωτερικού. Στον Κανονισμό Erasmus του Τμήματος Ψυχολογίας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων, για τη μοριοδότηση, για το τι συνιστά επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κ.α.

Το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ συντονίζεται από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονιστές του Προγράμματος για το Τμήμα Ψυχολογίας είναι οι κύριοι Παναγής Γεώργιος και Οικονόμου Ηλίας. Μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με πιθανή αίτησή σας στο Πρόγραμμα, και φυσικά στους Συντονιστές Erasmus του Τμήματος.

Για πιο λεπτομερή περιγραφή του Προγράμματος Erasmus+, των δράσεών του, στοιχείων για την αποτελεσματικότητά του κλπ., μπορείτε να επισκεφθείτε την ελληνική Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα.