Υποδοχή/ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών Τμήματος Ψυχολογίας ΠΚ Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δείτε προσεκτικά την ανακοίνωση και τις οδηγίες εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες που πρόκειται να προσέλθουν σε διά ζώσης ενημερώσεις, παρακαλούνται να φροντίσουν για την αποφυγή συνωστισμού έξω από τα αμφιθέατρα και μέσα σε αυτά. Προσερχόμενοι/ ες παρακαλούνται να εισέρχονται άμεσα στο αμφιθέατρο και να κάθονται σε μία από τις διαθέσιμες αριθμημένες θέσεις.