Υπενθύμιση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Α΄ κύκλου

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τον Α’ κύκλο πρακτικής άσκησης είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 09.00). Προς αποφυγή συνωστισμού σε επόμενους κύκλους και, άρα, αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των φοιτητών και φοιτητριών, παρακαλείσθε να αναλογιστείτε σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση στον παρόντα κύκλο.

Εκ μέρους της επιτροπής πρακτικής άσκησης