Ενημέρωση για δηλώσεις μαθημάτων.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραμείνουν ανοικτές έως και τις 23/10/2020 προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα δήλωσης και οι εγγραφέντες μέσω ειδικών κατηγοριών που εγγράφονται στο πρώτο έτος κατά την τρέχουσα περίοδο.

Εάν κατά τη σύνδεσή σας, παρουσιαστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφάλειας, μπορείτε να συνεχίσετε τις ενέργειές σας κανονικά. Στην προειδοποιητική σελίδα που σας βγάζει, επιλέγετε μία από τις παρακάτω πιθανές επιλογές: “Για προχωρημένους” ή “Σύνθετες” ή “Advanced” και εκεί θα έχετε την επιλογή της Μετάβασης/ Συνέχειας/ Proceed στον ιστότοπο που επιθυμείτε.


Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Παρακαλούμε θερμά, όσοι /όσες επιθυμείτε για κάποιο λόγο να επιβεβαιώσετε αν έχει γίνει η δήλωσή σας,
να ελέγχετε αυτή στο students’ web (π.χ. κάνοντας μία ανανέωση στη σελίδα ή με έξοδο και εκ νέου είσοδο στην εφαρμογή).
ΜΗΝ απευθύνεστε στη γραμματεία για επιβεβαίωση πραγματοποίησης της δήλωσής σας, παρά μόνο αν έχετε συγκεκριμένο πρόβλημα ή διαπιστώνετε ότι π.χ. δεν μπορείτε να δηλώσετε κάποιο μάθημα.