Συντονιστική/Ενημερωτική Συνάντηση για τους Φοιτητές που έχουν Επιλεγεί κατά τον «Α’ Κύκλο» Του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω αρχείο για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση Συντονιστικής Ενημερωτικής Συνάντησης Α’ Κύκλου