ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2021-2022

Πρόγραμμα Erasmus+
(ΣΧΕΔΙΟ 2019  και 2020)

Αναλυτική προκήρυξη.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 25.05.2021 έως και 25.06.2021

Προθεσμία εύρεσης φορέα για πρακτική άσκηση έως και 31.01.2022

 Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων