ΣΚΦ_Κύκλος Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων”

“Το Κέντρο Γραφής και το ΣΚΦ Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων” για το Xειμερινό Aκαδημαϊκό Eξάμηνο 2021-2022.

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τips:
Διαχείρισης Χρόνου και Αναβλητικότητας,
Διατήρησης Κινήτρων,
Σχεδίου οργάνωσης μελέτης & εργασιών”

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

1. Απαιτήσεις ακαδημαϊκών εργασιών

2. Σχέδιο οργάνωσης μελέτης

3. Κίνητρα συνέχισης μελέτης

4. Αναβλητικότητα και διαχείριση χρόνου

5. Υλικό και βιβλιογραφία/δικτυογραφία

Ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί η Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 10:00 – 13:00 στην Αίθουσα 2 της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές/τριες, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και φοιτητών/τριών μεγαλύτερων ετών.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Αφίσα