Σεμινάρια (υποχρεωτικά) για τη χρήση των υποδομών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης


Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα σεμιναρίων για τη χρήση της βιβλιοθήκης.

https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1603278418-555480-24853.tkl
https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/infr/bsem/?styl=
Αφορά στα σεμινάρια που θα πραγματοποιήσει η Βιβλιοθήκη για τους πρωτοετείς, τους προπτυχιακούς άλλων ετών και τους μεταπτυχιακούς (όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν υπήρξαν προπτυχιακοί στο Π.Κ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια).