Ψ-4107 (ΕΡΓ) Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία (2022)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

Παρακαλώ εγγραφείτε στη αντίστοιχη σελίδα του e-learn του Εργαστήριου (θα ενημερωθείτε για την διαδικασία επιλογής μέσω e-learn).

Ως προς την τελική επιλογή των συμμετεχόντων διευκρινίζεται ότι η Γενική Φόρμουλα Κατάταξης για Εργαστήρια του Τμήματος (με τα γενικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί) θα εφαρμοστεί όπως έχει αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος.