Δημήτριος Παπαδόπουλος

 • Προφίλ
 • Έρευνα
 • Δημοσιεύσεις
 • Διδασκαλία

Σύντομο Βιογραφικό

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και διακρίθηκα με βραβείο και αριστείο καλύτερης επίδοσης για το ακαδ. έτος 2000 και 2001. Έπειτα, συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Παν/ίου Ιωαννίνων απ΄όπου και έλαβα το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική. Οι διδακτορικές μου σπουδές έγιναν στο South-West University στην Βουλγαρία και έλαβα το διδακτορικό δίπλωμα στην Σχολική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία (πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ: 25-1/3799). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των μεταβολών της με έμφαση στη γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη καθώς και στην μελέτη της μη τυπικής ανάπτυξης των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων. Εκτός από τα ακαδημαικά και ερευνητικά καθήκοντα, έχω εργαστεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ψυχικής υγείας.. Επίσης, είμαι ιδρυτής και διευθυντής τής Πανελλήνιας Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Ενηλίκου που βασικό στόχο έχει την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης στο πεδίο της δια βίου τυπικής και άτυπης ανάπτυξης.

Επαγγελματική Εξέλιξη

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας (02/2017-σήμερα)
  • Πανεπιστημιακός Υπότροφος -Συμβασιούχος Διδάσκων
 • ΑΤΕΙ Πελοπονήσου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας (10/2018-σήμερα)
  • Επιστημονικός Συνεργάτης στη βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών
 • Aegean College, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας (2016-2018)
  • Λέκτορας Σχολικής & Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Υπέυθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Σχολική Ψυχολογία» [πιστοποιημένο πρόγραμμα από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά και επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην γνωστική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων της τυπικής ανάπτυξης με έμφαση στην δια βίου μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας αλλά και σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σε ειδικούς πληθυσμούς όπως οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές, τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και οι πληθυσμοί που βρίσκονται σε κίνδυνο για αποκλίσεις στην ανάπτυξη, στην μάθηση και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Papadopoulos, D. (2018). A General Overview of the Pragmatic Language-Social Skills and Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders. Autism-Open Access, 8 (1), doi: 10.4172/2165-78901000225.
 • Papadopoulos, D. (2016a). Psycho-Pedagogical and Educational Aspects of Gifted Students, Starting from the Preschool Age; How Can Their Needs Be Best Met? Journal of Psychological Abnormalities, 5(153), doi: 10.4172/2471-9900.1000153.
 • Mutafova, M. & Papadopoulos, D. (2016b). Theoretical basis for the researches of gifted children from 5 to 6 years old. Yearbook of Psychology, 7(1), 43-47.
 • Παπαδόπουλος, Δ. (2010). Ο Ρόλος του Θεραπευτή Αναφοράς & της Ομαδικής Εργασίας στην Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Ανάγκες. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 47, 74-86.
 • Παπαδόπουλος Δ., Στυλιανίδης Σ. (2008). Μια Εξατομικευμένη Συμπεριφορικής Έμπνευσης Προσέγγιση στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση. Ψυχιατρική, 19(2), 165-176.