Άννα Κοντορούση-Καραγιώργου

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασα Παιδαγωγικά στο Ελληνικό Κολλέγιο , Βοστώνη, Η.Π.Α. Στη συνέχεια, πραγματοποίησα μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Δίγλωσση Εκπαίδευση -Αγγλικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα (ESL/EFL) Florida State University, Η.Π.Α όπως και Αγγλικά για Ειδικό Σκοπό (ESP) και Συμβουλευτική Ψυχολογία Μειονοτήτων στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επαγγελματική Εξέλιξη

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Ψυχολογίας (1987 – Σήμερα)
    • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) Διδάσκουσα Αγγλικής Γλώσσας (Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντά επικεντρώνονται γύρω από τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αξιοποίησή της στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Kontoroussis, A. (1983). Family. Dallas, Texas, E.S.E.A
  • Kontoroussis, A. (1982). World Systems in Action. Cambridge, Mass., E.S.E.A

Μαθήματα που Διδάσκω στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών