Βασιλεία – Χρυσοβαλάντη Κατσιδώνη

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτορας στη Βιοψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης (2012 – Σήμερα)
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις «Νευροεπιστήμες», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2010-2012)
 • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. (2005 – 2010)

Τίτλος Διδακτορικού

Αλληλεπιδράσεις της σωματικής άσκησης  με τα νευρωνικά συστήματα ανταμοιβής: Πειραματική μελέτη σε επίμυες

Σύντομη Παρουσίαση

Παρά τις ενδείξεις ότι η σωματική άσκηση είναι ενισχυτική και ασκεί ποικίλες επιδράσεις στα συστήματα ανταμοιβής, δεν υπάρχουν σαφή ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις άμεσες δράσεις της σε αυτά τα κυκλώματα και κατ’ επέκταση στην ευαλωτότητα τους στις δράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών.Στόχος της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής είναι να εξετάσει τις επιδράσεις της χρόνιας εκούσιας σωματικής άσκησης (κατά τη φάση της ανάπτυξης αλλά και κατά την ενήλικη ζωή) στη λειτουργία του νευρωνικού συστήματος ανταμοιβής, δηλαδή κατά πόσον η άσκηση αλλάζει την ευαισθησία του. Επιπλέον, θα εξετάσουμε αν η άσκηση επηρεάζει τις δράσεις εξαρτησιογόνων ουσιών στη συμπεριφορά ανταμοιβής και την κινητικότητα. Τέλος θα εξεταστούν συσχετίσεις της χρόνιας εκούσιας σωματικής άσκησης με επίπεδα νευροχημικών ουσιών και υποδοχέων νευροδιαβιβαστών.

Χρηματοδότηση

Επιτροπή Επίβλεψης

 • Γεώργιος Παναγής (Επιβλέπων)
 • Κυριακή Θερμού(Συνεπιβλέπουσα)
 • Ανδρέας Καστελλάκης (Συνεπιβλέπων)

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Katsidoni V., Apazoglou K., Panagis G. (2011) Role of serotonin 5-ΗΤ2Α and 5-ΗΤ2C receptors on brain stimulation reward and the reward-facilitating effect of cocaine, Psychopharmacology, 213(2-3), 337-354.
 • Κatsidoni, V., Anagnostou, I., & Panagis, G. (2013). Cannabidiol inhibits the reward-facilitating effect of morphine: involvement of 5-HT1A receptors in the dorsal raphe nucleus, Addiction Biology, 18, 286-296.
 • Katsidoni, V., Kastellakis A., & Panagis, G. (2013). Biphasic effects of Δ9-tetrahydrocannabinol on brain stimulation reward and motor activity. International Journal of Neuropsychopharmacology, 16, 2273-2284.
 • Katsidoni, V., Fotiadou, M., Sagnou, M., & Panagis, G. (2014). Curcumin inhibits the reward-facilitating effect of morphine:  Differential contribution of curcuminoid compounds, Psychopharmacology, 231, 4467-4478.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 • Katsidoni, V., & Panagis, G. (2014). “Chronic voluntary wheel-running exercise modulates the rewarding efficacy and the locomotor responses of Δ9-tetrahydrocannabinol”, FENS Abstracts, C145
 • Katsidoni, V., Fotiadou, M., Sagnou, M., & Panagis, G. (2013). Effects of curcumin on brain stimulation reward and the reward-facilitating effect of morphine. Abstract Book of the 15th Biennal Meeting of the EBPS, E14, p.60-61.
 • Katsidoni, V., & Panagis, G. (2013). Chronic voluntary wheel-running exercise decreases the sensitivity of medial forebrain bundle self-stimulation and the reward-facilitating effects of psychostimulants, Abstract Book of the 15th Biennal Meeting of the EBPS, E5, p.57.