Χριστίνα Κουμαρέλα

  • Προφίλ
  • Έρευνα
  • Δημοσιεύσεις

Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτωρ στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιούνιος 2020 – Σήμερα)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης στο Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους. Τμήμα Ψυχολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017 – 2019)
  • Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου (2012 – 2016)

Τίτλος Διδακτορικού

ΤΒΑ

Σύντομη Παρουσίαση

ΤΒΑ

Χρηματοδότηση

ΤΒΑ

Επιτροπή Επίβλεψης

  • ΤΒΑ

ΤΒΑ