Πρόσκληση για την Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος

Παρακαλώ δείτε την Πρόσκληση για την Τελετή Ορκωμοσίας του Τμήματος

ΤΕΤΑΡΤΗ 30
NOEMBΡIOY 2022
Ώρα 11.00
Αμφιθέατρο Δ3
Πανεπιστημιούπολη
Γάλλου,
Ρέθυμνο