Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε την ενημερωτική επιστολή εδώ.