Πρόσκληση πρωτοετών φοιτητών σε διαδικτυακή έρευνα

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια πιλοτική διαδικτυακή έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει το ρόλο της ακαδημαϊκής ψυχικής αντοχής στην προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ακαδημαϊκή επιτυχία των πρωτοετών φοιτητών/ριων.

Κριτήρια για τη συμμετοχή σας στην έρευνα είναι να είστε προπτυχιακοί, πρωτοετείς (να έχετε ολοκληρώσει το 1ο έτος) φοιτητές/ριες άνω των 18 ετών και να μην εμπίπτετε στην κατηγορία των φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για την όσο γίνεται ακριβέστερη καταγραφή των σχετικών εμπειριών και πώς αυτές μπορεί να συσχετίζονται με την προσαρμογή των πρωτοετών φοιτητών/ριων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική, ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (ή με copy-paste στον φυλλομετρητή σας):

https://docs.google.com/forms/d/1i1qqY7p1aUsM8vNtNtLn49VH4dnRYCZ_W-UkOtJwI08/edit

Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής από την Μαρίνα Κρητικού, Ψυχολόγο και Υπ. Διδάκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο τον Θεόδωρο Γιοβαζολιά, Καθηγητή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου με αριθμό απόφασης 89/13.05.2022.

Σας προσκαλούμε επίσης, να προωθήσετε τον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο(link) της έρευνας σε γνωστούς ή φίλους και να τους προσκαλέσετε να συμμετέχουν στην έρευνα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!

Μαρίνα Κρητικού

M.Sci Ψυχολόγος Υγείας

PhDc Συμβουλευτική Ψυχολογία – Πανεπιστήμιο Κρήτης