Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Νόμος.
Υπόδειγμα δήλωσης.
Έντυπο προσωπικών δεδομένων.