Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «α’ κύκλος» πρακτικής άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας ακ. Ετος 2022-2023

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Ψυχολογίας» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, υπάρχουν 59 διαθέσιμες θέσεις, 49 διαθέσιμες θέσεις σε ιδιωτικούς και 10 σε δημόσιους φορείς για τον «Α’ Κύκλο» για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. Ψ4702).

Ο «Α’ Κύκλος» θα διαρκέσει από 01/11/2022 έως και 15/12/2022. Η τοποθέτηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα γίνει ανάλογα με την σειρά κατάταξης φοιτητών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 09/09/22 έως 23/09/22 (ώρα λήξης προθεσμίας 9:00πμ της 23ης Σεπτεμβρίου 2022) και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο email της γραμματείας psychology_registry@uoc.gr (μόνο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προαναφέρεται). Η περίοδος των ενστάσεων θα ξεκινήσει από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει 5 εργάσιμες μέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Καρτέλα Φοιτητή

Εντολή Εξουσιοδότησης