Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο “Ψυχολογία των Εξαρτήσεων”.

 

Δείτε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΔΙΠ_ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ