Προκήρυξη εισαγωγής στο Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Αλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία”

Σύντομη προκήρυξη.

Αναλυτική προκήρυξη.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες – Επικοινωνία:

Ιστοσελίδα Προγράμματος

E-mail: alypias-tehni@uth.gr & learning@uth.gr

Γραμματεία:  24210–06366 (9:00–15:00), 6945330772 (12:00–17:00).