Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

(Κατ’ εφαρμογή του Φ.Ε.Κ. 1818/τ.Β’/29-4-2021)

Μετά τη δημοσίευση της τροποποιητικής απόφασης με Φ.Ε.Κ.2067/τΒ’/19-5-2021, η διάρκεια εξέτασης ορίζεται στη 1,5 ώρα

Παρασκευή 28/5/2021
Εξεταζόμενο μάθημα: «Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς»
Ώρα προσέλευσης:  11:30
Ώρα έναρξης: 12:30
Διάρκεια εξέτασης: 1,5 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3

Σάββατο 29/5/2021
Εξεταζόμενο μάθημα: «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»
Ώρα προσέλευσης:  12:30
Ώρα έναρξης: 13:00
Διάρκεια εξέτασης: 1,5 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3

Σάββατο 29/5/2021
Εξεταζόμενο μάθημα: «Στοιχεία Μεθοδολογίας και Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες»
Ώρα προσέλευσης:  15:00
Ώρα έναρξης: 15:30
Διάρκεια εξέτασης: 1,5 ώρα
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Δ3

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.1682/τ.Β’/24-4-2021, η είσοδος στης εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον/την εξεταζόμενο/η σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 της παραπάνω Κ.Υ.Α. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η. Το παραπάνω υπόδειγμα διατίθεται εδώ.  

Υπενθυμίζεται ότι οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα/ διαβατήριο.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ώρα προσέλευσης ορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας παρακαλείσθε να αναμένετε στο αίθριο του αμφιθεάτρου τηρώντας αποστάσεις, έως την άφιξη των επιτηρητών από τους οποίους θα λάβετε σχετικές οδηγίες για την είσοδο στο αμφιθέατρο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.