Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Δηλώνετε συμμετοχή στις εξετάσεις από Πέμπτη 13/5/2021 έως και Κυριακή 23/5/2021 μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Σελίδα δήλωσης εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις εντός του παραπάνω διαστήματος είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσετε να συμπεριληφθείτε στην εξέταση και να γίνει εγκαίρως ο καταμερισμός στις απαραίτητες ομάδες εξεταζόμενων από τους διδάσκοντες. Στη δήλωση εξέτασης μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας τα οποία έχετε δηλώσει στο students’ web. Για μαθήματα άλλων Τμημάτων αρμόδια είναι τα Τμήματα που τα προσφέρουν.