Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων εκπαιδευτικών ρυθμίσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΚΦ εδώ.

Αφορά σε φοιτητές/τριες : α) πάσχοντες/πάσχουσες από σοβαρές ασθένειες (που έχουν εισαχθεί με το ποσοστό 5%, β) με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία κλπ & έχουν αξιολογηθεί από αναγνωρισμένα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΣΥ, κ.ο.κ.) και γ) με άλλες ειδικές
κατηγορίες ή αναπηρίες (με μόνιμο ή παροδικό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα υγείας, ή με ΔΕΠ-Υ).