ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Χ.Ε.21-22 & ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier.
Ως εκ τούτου, θα ενημερωθείτε για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021.
Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και θα μπορείτε να επιλέξετε άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.
Υπενθυμίζεται ότι  μπορείτε να παραλάβετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος εκ μέρους του eudoxus.gr