Παράταση αποστολής δικαιολογητικών εγγραφής

Ενημερώνουμε τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες για εγγραφή πρωτοετείς, ότι φάκελοι με δικαιολογητικά εγγραφής θα γίνονται δεκτοί έως και τις 7/10/2020. Το ίδιο ισχύει και για την αυτοπρόσωπη κατάθεση δικαιολογητικών.