Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2022-23

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο τμήμα μας και αφού έχετε ήδη υποβάλλει την ηλεκτρονική σας εγγραφή, θα ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

Σε ΕΝΑ αρχείο pdf με ονομασία αρχείου το ονοματεπώνυμο σας με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, θα αναρτήσετε στο https://www.psychology.uoc.gr/aitisi-oloklirosis-eggrafis-protoeton-tmima-psychologias/

  • Αίτηση εγγραφής (από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών-υπογεγραμμένη από τον/ την πρωτοετή)
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
  • Πιστοποιητικό (ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό) για Α.Μ.Κ.Α (μπορείτε να το εκτυπώσετε και από το Πληροφοριακό Σύστημαhttps://www.amka.gr/AMKAGR/).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είτε μέσω του www.gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (προς το Τμήμα Ψυχολογίας), με το κείμενο: “Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι πραγματικά και σε ισχύ. Τα αντίγραφα που συμπεριλαμβάνω στα δικαιολογητικά εγγραφής είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Επιθυμώ να μου σταλούν τα στοιχεία ενεργοποίησης του ακαδημαϊκού μου λογαριασμού στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ”
  • Τη βεβαίωση διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους).

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα αναρτηθούν, θα σας αποσταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας οι κωδικοί σας (με αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας) καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Μία βεβαίωση σπουδών (πιστοποιητικό ότι είσαστε πλέον φοιτητές/φοιτήτριες) με τον Α.Μ. (αριθμό μητρώου) σας, και
  • μία βεβαίωση στρατολογίας (για τα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής για τα άτομα με ειδικές παθήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με courier στην ταχυδρομική διεύθυνση:  Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74 150 Ρέθυμνο.

Προθεσμία ανάρτησης δικαιολογητικών:

Από 13/09/2022 έως 21/09/2022

 

Έναρξη μαθημάτων στις 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν ανεξαρτήτως ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.

Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης:

https://www.psychology.uoc.gr/kalosorisma-protoeton-foititon-ton-prytani-p-k-odigies/

Μην κάνετε επαναλαμβανόμενες αναρτήσεις.

Aπο τη Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας