Οδηγίες Συγκλήτου του Π.Κ. για τη διενέργεια των εξετάσεων του Χ.Ε. 21-22

Δείτε τις οδηγίες της Συγκλήτου του Π.Κ. για τη διενέργεια των εξετάσεων του Χ.Ε. 21-22 εδώ.

Θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες Τμήματος.